hjem omarctanderbyen vedlikehold felleseiendeler bilder jubileum2011 linker kontaktoss
 
Jubileum 2011
 
Arctanderbyen ble bygget i 1910-11 og feirer i år 100-års jubileum. Dette skal selvfølgelig markeres! Alle beboere i havebyen er invitert til stor gatefest lørdag 18. juni der havebyens historie og liv står i sentrum. Festen starter med en parade rundt Arctanderbyen med hornorkester i spissen og der beboerne i Arctanderbyen tar på seg klær tidstypisk for begynnelsen av 1900-tallet. Etter høytidelig åpningsseremoni med taler og bekransning av Sophus Arctander’s byste, vil festdeltagerne få servert middag, leker for havebyens barn vil bli arrangert og det blir sang- og dans utover kvelden til tonene fra Arctanderbandet. Jubiluemsfesten er et lukket arrangement der Arctanderbyens beboere melder seg på ved betaling av en påmeldingsavgift til styret i velforeningen.

Program for jubileumsfesten 18. juni 2011:
15:00 Parade
16:00 Åpningstale
17:00 Leker for barna
18:00 Bespisning

Jubileumsbok for Arctanderbyen
Det er skrevet en jubileumsbok for Arctanderbyen, som beskriver havebyens oppføring og liv gjennom 100 år. Boken beskriver de politiske beslutningsprosessene og problemene som oppsto i forbindelse med byggingen av Arctanderbyen, informasjon om næringsvirksomhet som har vært i Arctanderbyens nærmiljø, og arbeidet til velforeningen i tidligere tider som blant annet hadde som oppgave å se til at hager i Arctanderbyen ble stelt og ryddet tilstrekkelig. Boken inneholder også mange historiske og nyere bilder fra havebyen som viser livet i en egen liten by i Oslo.

Jubileumsboken er ført i pennen av Sidsel Wester, Per Olav Reinton og Jan Erik Heier og vil bli utgitt i forbindelse med jubileums markeringen i juni 2011.

Jubileumsmiddag Oslo Spiseforretning 17. august 2011
Ekeberg Egnehjem Forening ble stiftet 17. august 1911. Denne foreningen var en frivillig forening som skulle ivareta leietakernes interesser mot byggselskapet i Arctanderbyen. Da husene i Arctanderbyen gikk over til å være selveierenheter ble Ekeberg Egnehjem Forening omgjort til dagens Ekeberg Egnehjem Velforening (dagens vel) stiftet.

Stiftelsen av Ekeberg Egnehjem Velforening vil også bli feiret i jubileumsåret 2011 med en egen jubileumsmiddag i de samme lokalene som foreningen ble stiftet. Det er bestilt bord i annen etasje på Oslo Spiseforretning (restaurant i Gamlebyen som ligger like ved St. Halvardsplass) og en påmelding til middagen vil bli sendt ut. En historisk meny settes sammen av restauranten og maten vil bli krydret med taler og andre innslag fra Arctanderbyen’s og velforeningens historie.

designzaru.no