hjem omarctanderbyen vedlikehold felleseiendeler bilder jubileum2011 linker kontaktoss
 
Reguleringsbestemmelser
 
Arctanderbyen står oppført på Byantikvarens ”gule liste” og er regulert til spesial område bevaring. Dette betyr at tomannsboligene i Arctanderbyen er underlagt egne reguleringsbestemmelser som blant annet innebærer at alle fasadeendringer, inkludert utskifting av vinduer, påbygg, murpuss og oppgradering av tak skal gjøres i henhold til reguleringsbestemmelsene og alle endringer må søkes til Byantikvaren. Reguleringsbestemmelsene for Arctanderbyen (S-3687 av 23.09.98 §1-§7) finner du her. Vern er hjemlet i §§ 74.2 og 92 i plan- og bygningsloven.

Byantikvarens ”gule liste” er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Kulturminnene som er oppført i listen har så stor kulturhistorisk og/eller arkitektonisk verdi, at de ønskes bevart. Ca. 7000 eiendommer er per mai 2006 oppført i den gule listen. Av disse er over 70 % lokalisert i indre by, det vil si det historiske, urbane Oslo. Byantikvarens gule liste blir kontinuerlig oppdatert og ligger på Oslo kommunes hjemmesider. Ytterligere informasjon om hva Byantikvarens gule liste er finner man her.

Det finnes i tillegg tilgjengelig Bystyremelding 4/2003 Kulturminnevern i Oslo som beskriver de ulike vernekategoriene som finnes, hvorfor eiendommer i Oslo bør bevares, og hvordan den overordnede strategien for kulturminnevern i Oslo utføres. Bystyremeldingen finnes du her.

Arrangementer:

Jubiluemsfest:
Lørdag 18.juni

Jubileumsmiddag:
Onsdag 17.august

Lystenning:
Søndag 27.november
designzaru.no